Δραστηριότητες

 

  • Κεντρικές ομιλίες
  • Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας
  • Εργαστηριακές συνεδρίες

 


 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΕΠΥ

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής