Υποβολή Άρθρων - Συμμετοχή

Υποβολή άρθρων:

Α) Μέσω υποβολής εκτεταμένης περίληψης

Υποβολή άρθρων σε μορφή εκτεταμένης περίληψης περίπου μιας σελίδας, όπου να διαφαίνεται η ένταξη του άρθρου στους σκοπούς του Συνεδρίου

15/5 - 10/7 20/7

Ενημέρωση θεματικής αποδοχής

Εντός 10 ημερών

Υποβολή πλήρους άρθρου για κρίση

10/8

Απάντηση κριτών

10/9

Υποβολή άρθρου για πρακτικά

15/9

Εγγραφή συγγραφέων (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό)

(18-20)/9

Β) Μέσω υποβολής του πλήρους άρθρου, χωρίς το στάδιο της εκτεταμένης περίληψης

Υποβολή άρθρων σε πλήρη μορφή

*Καλό είναι, αλλά όχι απαραίτητο, μέχρι 10/7 να έχετε στείλει την "πρόθεση" συμμετοχής με τον ~ τίτλο  - συγγραφείς

15/5 - 20/7 10/8

Απάντηση κριτών

Θα καταβληθεί προσπάθεια απάντησης σε μικρότερο χρονικό διάστημα (αν ζητηθεί) και ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής, χωρίς να καταργείται η καταληκτική ημερομηνία βέβαια.

10/9

Υποβολή άρθρου για πρακτικά

15/9

Εγγραφή συγγραφέων (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Μία εγγραφή-κατάθεση ανά άρθρο)

(18-20)/9

 

Γ) Άρθρα με στόχευση το περιοδικό (μόνο στην αγγλική γλώσσα)

Ακολουθούν το Πρότυπο του συνεδρίου (αρχικά), με κατάθεση a) μέχρι: 20/7/2019 και Αcceptance μέχρι 10/9, b) κατάθεση μέχρι 10/8 και acceptance εντός Σεπτεμβρίου. Το άρθρο παρουσιάζεται στο συνέδριο και περιλαμβάνεται στα πρακτικά μόνον η περίληψή του, ενώ δίνεται βεβαίωση παρουσίασης και τσάντα με γραφικό υλικό. Ακολουθεί το στάδιο δημοσίευσης στο περιοδικό, με την επανυποβολή στο πρότυπο του περιοδικού και τελικούς ελέγχους. Το κόστος είναι 15e για τη συμμετοχή στο Συνέδριο και επί πλέον 110e για τη διαδικασία δημοσίευσης, με τελικό σύνολο 125e (χωρίς ΦΠΑ). Αν το άρθρο κριθεί κατάλληλο μόνο για το Συνέδριο, τότε ισχύουν οι αντίστοιχοι όροι του Συνεδρίου.

Υποβολή άρθρων

Μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  (Δρ Παναγιώτης Βλάμος) KAI  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  (Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης) με ΘΕΜΑ: CIE2019-Επώνυμο 1ου Συγγραφέα-Τίτλος άρθρου

Πρακτικά (συνεδρίου): Τα πρακτικά του Συνεδρίου εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτηση κατά ή αμέσως μετά το Συνέδριο στο Δικτυακό τόπο. Οι εργαστηριακές παρουσιάσεις και αυτές της στρογγυλής τράπεζας θα καταχωρισθούν σε χωριστή ενότητα και μπορούν να είναι 1-3 σελίδων. Άρθρα ειδικών ενοτήτων μπορούν να αποτελέσουν χωριστό κεφάλαιο των πρακτικών.

Ετοιμασία άρθρου: Οι συγγραφείς μπορούν να ετοιμάσουν το άρθρο τους ακολουθώντας το πρότυπο άρθρου (ή σε όμοια μορφή Open/LibreOffice writer) και να το αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μέγεθος των άρθρων πρέπει να κυμαίνεται από 8 έως 10 σελίδες. Τα άρθρα, με ευθύνη των Συγγραφέων, πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν δημοσιευθεί ή κατατεθεί ταυτόχρονα σε άλλα Συνέδρια, πληρώντας τους όρους της «μη Λογοκλοπής».

Εγγραφή συγγραφέα άρθρου: Το κόστος εγγραφής-συμμετοχής είναι 30€ ανά άρθρο (μία εγγραφή ανά άρθρο, ασχέτως πλήθους συγγραφέων) και περιλαμβάνει: Βεβαίωση (παρουσίασης και παρακολούθησης, φυσικά μόνον για όποιον/ους το παρουσιάσει/σουν και όχι για όλους τους συγγραφείς, μια και οι λοιποί που δεν παραβρέθηκαν στο Συνέδριο, θα διαθέτουν τα ηλεκτρονικά πρακτικά) και για έναν συγγραφέα Τσάντα (1) με γραφικό υλικό, καθώς επίσης ένα γεύμα (Σα) και Καφέδες [Πα(1), Σα(2), Κυ(1)]. Εάν γίνει παρουσίαση άρθρου από περισσότερους του ενός, αυτό πρέπει να δηλωθεί στη γραμματεία (κατά την είσοδο) για να προετοιμαστούν οι ανάλογες βεβαιώσεις παρουσίασης.

Σημείωση: Ένα άρθρο για να περιληφθεί στα πρακτικά πρέπει απαραίτητα να γίνει η εγγραφή (από έναν εκ των συγγραφέων) και να παρουσιαστεί.

Η οικονομική τακτοποίηση άρθρου γίνεται με κατάθεση -μετά την οριστική αποδοχή- με το τέλος εγγραφής, με το άνω ποσό (πλέον ΦΠΑ αν αυτό απαιτείται και ζητηθεί). Τα άρθρα για το Διεθνές Περιοδικό, θα τακτοποιούν το οικονομικό μέρος, μετά το (τελικό) acceptance και σχετική συνεννόηση.

Παρακολούθηση του Συνεδρίου

Η παρακολούθηση (χωρίς εισήγηση) του Συνεδρίου, για το 2019, είναι χωρίς κόστος και περιλαμβάνει τη Βεβαίωση παρακολούθησης (παραλαβή αυστηρά μόνο εντός του Συνεδρίου). Τα πρακτικά θα αναρτηθούν στο Δικτυακό Τόπο.

 

 

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΥ

 

 

Υπό την Αιγίδα του

ΥΠ.Π.Ε.Θ.