Προηγούμενα WIE

 

WIE 2010 (Δικτυακός Τόπος, Πρακτικά)

WIE 2009 (Δικτυακός Τόπος)

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΕΠΥ

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής