Προηγούμενα WIE

 

WIE 2010 (Δικτυακός Τόπος, Πρακτικά)

WIE 2009 (Δικτυακός Τόπος)

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΕΠΥ

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

Υπό την Αιγίδα του

ΥΠΠΕΘ